> blog > aanslagen-op-hitler-hubert-lanz-1943

4 Jan 2005

Source http://imagehost.epier.com/67416/Aanslagen op Hitler Hubert Lanz 1943
Auteur: Alex Dekker
Volledige titel: Aanslagen op Hitler: Hubert Lanz (1943)
Uitgever: klup
Samenvatting:

Volgens veel historici was de winter van 1942-1943 een keerpunt van de oorlog. Wehrmachteenheden deserteerden op steeds grotere schaal. Verschillende commandanten werden langzaam wanhopig door de verliezen aan het Oostfront en wilde een wapenstilstand. Hitlers onwrikbare houding leidde tot een poging hem uit de weg te ruimen.
Bericht: Volgens veel historici was de winter van 1942-1943 een keerpunt van de oorlog. Begin 1943 had Stalingrad zich definitief uit de greep van het Duitse leger losgemaakt. In Noord-Afrika vochten de laatste resten van het eens zo machtige Afrika Korps verwoedde achterhoede gevechten uit. Ondertussen namen de bombardementen op Duitse steden alleen maar toe. Maar de grootste ramp leek zich in Rusland te voltrekken, aan het Oostfront. Wehrmachteenheden deserteerden op steeds grotere schaal. Ondertussen lieten zij veel gevechten over aan de eenheden van de Waffen-SS. Dankzij deze soldaten stortte het front niet in door de stormaanvallen van de Russen. Maar ook andere eenheden, zoals de elitetroepen van Gebirgstruppen en de ‘Gross Deutschland’ divisies hielden hardnekkig stand, ondanks enorme verliezen. Verschillende commandanten werden langzaam wanhopig. Enkele van hen schreven vertwijfelde brieven naar huis. Ze beklaagden zich over de vijand die niet de ‘untermensch’ was die het volgens de propaganda zou moeten zijn. De verwachtte ineenstorting van het Russische rijk was uitgebleven in 1941 en daarna in 1942. Maar in deze jaren wisten de Duitse legers nog wel enorme gebieden te veroveren. Maar na de slag om Stalingrad veranderde de strijd in Rusland in een verdedigingsoorlog. In het zuidelijke deel van Rusland waren de Waffen-SS eenheid ‘Wiking’ en een deel van de Gebirgstruppe divisie maar ternauwernood ontsnapt. ‘Wiking’ was een deel van haar zware wapens kwijt geraakt. De oorzaak lag in de omsingeling van Stalingrad door Russische troepen. Nog voordat de omsingeling afgerond werd, hadden de eenheden zich snel uit de Kaukasus terug moeten trekken.

Binnen de Waffen-SS, en dus ook binnen de ‘Wiking’, was geen tot weinig twijfel over de eindoverwinning. ‘Wiking’ had te maken gehad met een demoralisering door de terugtrekkende beweging, maar doordat het succesvol verschillende aanvallen had afgeslagen was de schade beperkt gebleven. Maar binnen de Wehrmacht werd er anders over de zaken gedacht. Zo had ‘Gross Deutschland’ een groot deel van haar tanks verloren. Binnen Legergroep B werd de leiding steeds pessimistischer. Volgens enkele commandanten was het beter om nu een wapenstilstand te tekenen met de Russen. De slagen werden steeds bloediger en de eindoverwinning waarin velen steeds hadden geloofd, leek verder dan ooit. Maar Hitler wilde niets weten van een eventuele wapenstilstand. Sterker nog, in toenemende mate wilde hij dat de soldaten aan het Oostfront standhielden en geen meter grond opgaven. Meer en meer werd de opdracht ‘doorvechten tot de laatste man’ gegeven door Hitler.

Bron: http://imagehost.epier.com/67416/
"Hubert Lanz 1896 - 1982"

Voor generaal Hubert Lanz, die deel uit maakte van de generale staf van Legergroep B en commandant was van de Gebirgstruppe, waren dit soort bevelen steeds slechter te verteren. Lanz en zijn troepen hielden stand in en om Charkov, waar zware verliezen aan beide kanten waren geleden. Zowel de Russen als de Duitsers boekten enkele malen terreinwinst. Van Charkov restte bijna alleen nog maar puinhopen. Lanz had verscheidene Waffen-SS eenheden onder zich, zoals de SS Leibstandarte ‘Adolf Hitler’. Mede daarom kreeg hij bij een bespreking met Hitler op 26 januari 1943 te horen dat zijn troepen alle Russische aanvallen dienden af te slaan. Hitler weigerde iedere tegenspraak. Hij wilde niets weten van de krachtsverhoudingen tussen de Duitse troepen en de Russische: 1 tegen 4.
Lanz was op de koop toe persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor het verdere verloop van de strijd bij Charkov. Onder zijn bevel viel ook Kolonel Graaf von Strachwitz. Deze was gewond geraakt in de strijd om Stalingrad. Terwijl hij genas van zijn verwondingen, kreeg hij informatie over wat sommige SS-eenheden achter front uitspookten. Von Strachwitz benaderde generaal-majoor Dr. Speidel en vertelde hem wat hij had gehoord. Als de gruwelverhalen klopten, dan hadden zij een probleem. Dan bleef er maar een oplossing over: Hitler uit de weg ruimen. Speidel was het eens met de kolonel. Speidel ging met het verhaal van Von Strachwitz naar Lanz. Lanz op zijn beurt wilde een onderhoud met de kolonel om zelf te horen wat de kolonel vond. Lanz deelde zijn mening. Hitlers strategie kon alleen maar leiden tot een grotere vernietiging. Niet alleen van burgers achter het front, ook de soldaten aan het front stevenden af op hun eigen ondergang. Von Strachwitz verklaarde aan Lanz dat er genoeg manschappen voor de volle 100% achter hem stonden.

Bron: http://imagehost.epier.com/67416/
"Hyazinth Graf Strachwitz von Gross-Zauche und Camminetz 1893 - 1968"

Besloten werd tot het volgende plan. Von Strachwitz diende een groep betrouwbare mannen uit te zoeken en met hen Hitler bij het eerst volgende bezoek aan het hoofdkwartier in Poltava op 17 februari 1943 te arresteren. Deze mannen zouden zich onopvallend in de buurt van Hitler ophouden. Waarschijnlijk, zo dachten de samenzweerders, zouden deze troepen niet bijzonder opvallen. Het was immers een hoofdkwartier? Alleen als het niet anders kon, zou er geweld gebruikt kunnen worden. Volgens de eerste planning wilden de mannen geen geweld gebruiken. Lanz, Speidel en Von Strachwitz wilden Hitler slechts arresteren en dan volgens krijgsraadregels ter dood veroordelen. Daarmee was meteen hun geweten enigszins gesust. Het betrof dan geen moord meer, maar een veroordeling. Volgens de planning zou Hitler binnenkort een bezoek brengen aan het hoofdkwartier. Vlak na de landing of tijdens de besprekingen kon Von Strachwitz overgaan tot arrestatie. De zwaar gedecoreerde kolonel nam het grootste risico op zich. Hij schrok er niet voor terug: eerder was hij al betrokken geweest bij de geplande aanslag op Hitler onder leiding van Von Boeselager. Deze was niet doorgegaan. Ten eerste was veldmaarschalk Von Kluge erbij betrokken, maar die had zijn steun ingetrokken. Daarnaast was Von Boeselager bang geworden, omdat er meer doden konden vallen dan alleen Hitler. Andere officieren konden ook geraakt worden door kogels.

Bron: http://www.dhm.de/
"Hans Speidel 1897 - 1984"

Op het moment dat Hitler aan zou komen voor het bezoek, landde er echter geen vliegtuig. Hitler had zich tijdens de vlucht bedacht. Niet naar Poltava, maar naar een ander vliegveld, op Saporoshe wilde hij landen. Daarmee was opnieuw een kans verkeken. Speidel liet zich later onder andere betrekken bij de aanslag van de 20e juli 1944, maar wist de oorlog te overleven en carierre te maken binnen de Duitse strijdkrachten en de NAVO. Speidel overleed in 1984. Von Strachwitz werd nog enkele malen onderscheiden en maakte promotie tot luitenant-generaal. Hij overleed in 1968. Hubert Lanz kwam ook weg met de samenzwering. Na de oorlog werd hij tot 12 jaar cel veroordeeld wegens oorlogsmisdaden. Hij bleek betrokken te zijn geweest bij het doodschieten van Italiaanse krijgsgevangenen in 1943. Hij overleed in 1982.

Alex Dekker

Bronnen: http://www.joric.com/Conspiracy/Poltava.htm,
http://www.moston.de/phil/writings/widerstand/widerstand10.php3,
http://www.fprado.com/armorsite/tiger1_in_action.htm,
www.axishistory.com/index.php?id=2972,
http://www.generals.dk/general/Lanz/Hubert/Germany.html,
http://www.gavagai.de/tb/HHD02A2K.htm

Deze vermelding wordt onderhouden door: Sion

.

Laatste reacties betreffende ANDERE artikelen
29 Sep
Bank of Scotland verruimt Easy HypotheekhypothekenVersutia
Ben het eens met de reactie hierboven. http://www.hypotheekbasis.info geeft ook de nodige informatie over hypotheken (hypotheek informatie Novice)
4 Aug
Gedeporteerd, verdwenen en vergeten!klup

Het is goed en slecht nieuws. Mijn Moeder, Louise Christiene (Loes) de Betue turnde bij Kracht en Vlugheid, die veel Joodse leden had en was in 1924, '28 en '31 'Dames Kampioene alle Toestellen', Noord Holland turnen, in 1924 was het F. Goudsmit. Als ik de knipsels over de sport van mijn Moeder doorkijk en lees over de mede turnsters als de Dames C.D.Praag- Sigaar, S.Mouwes, Polak- Dreese of L.Wolff, "allen van K. & V." en je het realieseerd welk lot deze mensen heeft getroffen wordt het mij zwaar te moede. (Simon Fuks Novice)
17 Jul
Bank of Scotland verruimt Easy HypotheekhypothekenVersutia
Heel bijzonder om te zien dat hypotheken zo'n omvang hebben dat ze het Bruto Nationaal Product overstijgen? Moet je nagaan, Nederland is toch echt een spaarzaam volkje. Ik vind de website http://www.hypotheeklagerente.nl/ toch ook wel leuke tips geven over hypotheken in het algemeen. Zeker een bezoekje waard! (Goedkoopst Novice)
16 Jun
Een moslim christen debatklup

Wordt het georganiseerd vanuit een christelijke organisatie of moslima organisatie? En wat is de kerkelijke achtergrond van de christenen? Groetjes! (Gebedsbroeders Novice)